Sekcija 3. KORAK ORGANIZACIJA

Nakon objave uspešnosti prijave i finansiranja projekta/poslovanja, potrebno je da se desi niz pripremnih aktivnosti: od potpisivanja ugovora, do prepisivanja i reorganizacije nekih aktivnosti, izrade akcionih planova, budžeta, detaljnog vremenskog okvira. Niz sastanaka sa svim relevantnim zainteresovanim stranama ima za cilj (ponovno) usklađivanje sa odobrenim projektom / biznisom - u mnogim slučajevima postoje manje promene, ali često promene mogu biti značajne u pogledu novca, aktivnosti itd.

Tokom organizacionog koraka potrebno je izraditi niz internih dokumenata kako bi se osigurao tok aktivnosti: od detaljnih kalendara, do vremenskih rasporeda za ljudske resurse, ali i relevantnih strategija evaluacije i praćenja, kao i komunikacije i širenja, često relevantnih za projekat kao sponzorima. Zahtevi i šabloni se takođe razlikuju od sponzora do sponzora.

sr_RSSerbian
Section 3. Organizing - Erasmus GEA

Sekcija 3. KORAK ORGANIZACIJA

Nakon objave uspešnosti prijave i finansiranja projekta/poslovanja, potrebno je da se desi niz pripremnih aktivnosti: od potpisivanja ugovora, do prepisivanja i reorganizacije nekih aktivnosti, izrade akcionih planova, budžeta, detaljnog vremenskog okvira. Niz sastanaka sa svim relevantnim zainteresovanim stranama ima za cilj (ponovno) usklađivanje sa odobrenim projektom / biznisom - u mnogim slučajevima postoje manje promene, ali često promene mogu biti značajne u pogledu novca, aktivnosti itd.

Tokom organizacionog koraka potrebno je izraditi niz internih dokumenata kako bi se osigurao tok aktivnosti: od detaljnih kalendara, do vremenskih rasporeda za ljudske resurse, ali i relevantnih strategija evaluacije i praćenja, kao i komunikacije i širenja, često relevantnih za projekat kao sponzorima. Zahtevi i šabloni se takođe razlikuju od sponzora do sponzora.

sr_RSSerbian