Секција 3. Организирање

По објавувањето на успешноста на апликацијата и финансирањето на проектот/бизнисот, треба да се случат низа подготвителни активности: од потпишување на договор, до препишување и реорганизирање на некои активности, креирање на акциони планови, буџет, детална временска рамка. Серијата состаноци со сите релевантни засегнати страни имаат за цел да се (пре)усогласат со одобрениот проект/бизнис - во многу случаи има мали промени, но честопати промените може да бидат значителни во однос на парите, активностите итн.

За време на чекорот за организација, треба да се изготват низа внатрешни документи за да се обезбеди текот на активноста: од детални календари, до временски листови за човечки ресурси, но исто така и релевантни стратегии за евалуација и мониторинг, како и комуникација и дисеминација, често пати колку што е важно за проектот толку е важно и за спонзорите. Барањата и шаблоните исто така варираат од спонзор до спонзор.

mk_MKMacedonian
Section 3. Organizing - Erasmus GEA

Секција 3. Организирање

По објавувањето на успешноста на апликацијата и финансирањето на проектот/бизнисот, треба да се случат низа подготвителни активности: од потпишување на договор, до препишување и реорганизирање на некои активности, креирање на акциони планови, буџет, детална временска рамка. Серијата состаноци со сите релевантни засегнати страни имаат за цел да се (пре)усогласат со одобрениот проект/бизнис - во многу случаи има мали промени, но честопати промените може да бидат значителни во однос на парите, активностите итн.

За време на чекорот за организација, треба да се изготват низа внатрешни документи за да се обезбеди текот на активноста: од детални календари, до временски листови за човечки ресурси, но исто така и релевантни стратегии за евалуација и мониторинг, како и комуникација и дисеминација, често пати колку што е важно за проектот толку е важно и за спонзорите. Барањата и шаблоните исто така варираат од спонзор до спонзор.

mk_MKMacedonian